Skattekalenderen 2017

Årets vigtige datoer for selvstændige og selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også DOWNLOADE HER  

– med stor tak til Beierholm

Du kan også checke Skat´s egen kalender, med bemærkninger: www.skat.dk

 

Årets vigtige datoer for personer

Hurtigst muligt i 2017
Husk at beregne restskat af eventuelle aktieavancer ved aktiesalg, virksomhedsindkomst, udenlandske indkomster og andre skattepligtige indtægter, som du eventuelt har oppebåret i 2016 – men som ikke har været indregnet på din forskudsopgørelse for 2016.
Jo hurtigere du indbetaler skatten af disse indtægter, desto færre ikke-fradragsberettigede renter vil du skulle betale.

13. marts: Tjek, om du får skat retur
Nu kan du i TastSelv se og rette din årsopgørelse for 2016. Ændrer du din årsopgørelse i TastSelv, kan du med det samme se resultatet, og om du skal have overskydende skat eller betale restskat. Betaler du din restskat for 2016 i perioden 1. januar til og med 3. juli 2017, skal der betales en dag-til-dag rente på 2,0 procent p.a., som ikke er fradragsberettiget.

Et eksempel: Venter du med at betale din restskat for 2016, til du får din årsopgørelse 13. marts, skal du betale ca. 4 kr. i rente for hver 1.000 kr.’s restskat.

Godt råd: Husk håndværkerfradraget, rejsefradrag samt fradrag for børnebidrag og konvertering af lån.

Bemærk: Håndværkerfradraget blev i 2016 ændret til et todelt fradrag, hvoraf en række håndværksydelser, der kunne fratrækkes i årene før 2016, ikke kan fratrækkes i 2016 og 2017. Fradraget omfatter nu i stedet:
– Serviceydelser
– Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd

Overordnet set er der tale om en grundlæggende ændring af ordningen, således at der indføres fradragsret for grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes. Det gælder eksempelvis ombygningsudgifter, der ikke har en grøn profil, så som indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad.

Fradraget i den nye BoligJobordning omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for, at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

Fra 11. april: Skat åbner pengekassen
Skat udbetaler overskydende skat for 2016. Overskydende skat op til 100.000 kr. bliver sat ind på din Nemkonto, men beløb under 100 kr. bliver dog overført til næste år. Har du overskydende skat over 100.000 kr., ryger de også ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Fra 15. april til 24. april: Årsopgørelse på papir
Skat udsender årsopgørelsen på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke er omfattet af digital post.

1. maj: Sidste frist for din årsopgørelse
Sidste frist for at indsende eller indtaste eventuelle rettelser eller tilføjelser til din årsopgørelse for 2016 på TastSelv, hvis du ikke skal indgive en udvidet selvangivelse.

Bemærk: Fra 11. maj er det muligt for dig at få genoptaget årsopgørelsen for 2016, men så skal du indtaste begrundelse ved ændringer.

3. juli: Sidste frist for udvidet selvangivelse
Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse for 2016. Eksempelvis hvis du har en udlejningsejendom som f.eks. et forældrekøb, har solceller på taget eller er selvstændig med enkeltmandsvirksomhed.

Bemærk: 3. juli er bl.a. også sidste frist for at selvangive, hvis du har udenlandsk indkomst i form af f.eks. løn fra udlandet, udlejning af udenlandsk ejendom og aktier samt selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Bonusinfo: Er du gift med en skatteyder, der har frist for selvangivelse 3. juli, har du også selv frist 3. juli.

3. Juli: Sidste chance for at undgå skattesmæk
Har du stadig ubetalt restskat for 2016, er det sidste frist for at indbetale, hvis du vil undgå et procenttillæg på din restskat på 4,0 procent, som ikke er fradragsberettiget.
Et eksempel: Har du en restskat på 15.000 kroner, koster det dig kun ca. 150 kroner i dag-til-dag rente, hvis du betaler den 3. juli, men 600 kroner i procenttillæg efter 3. juli.

August: Lej et værelse ud og få skattefri gevinst
Lejer du et værelse i din ejerbolig ud, fx til en ny studerende på en af de videregående uddannelser, er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr. af lejeindtægten skattefri hvert år.

Det betyder f.eks., at du kan leje ud i sidste del af 2017 og første del af 2018 og opnå en samlet skattefri indtægt på 48.000 kr. for den periode.

De 24.000 kr. gælder også hvis du lejer hele boligen ud en del af året. Reglen gælder naturligvis også hvis du lejer ud før august.
Bemærk: Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive el, gas, varme, vand og telefon.

Bemærk: Reglerne ovenfor gælder ikke for udlejning hele året.

Bonusinfo: Udover bundfradragsmetoden kan der anvendes regnskabsmetoden. Det kan derfor være en god ide hvis du har høje renteomkostninger at få lavet en vurdering af om det kan betale sig at benytte regnskabsmetoden i stedet, hvis lejeindtægten overstiger den skattefrie grænse.

20. august: Nu falder skatteregningen
Har du stadig ubetalt restskat for 2016, vil den del af skatten, der overstiger 19.200 kroner plus procenttillæg på 4,0 procent, blive opkrævet i 3 rater i hhv. august, september og oktober med sidste rettidige betalingsfrist den 20. Restbeløbet under 19.200 kr. indregnes i din forskudsskat for 2018.
Bemærk: Såfremt din årsopgørelse bliver forsinket eller ændres, kan opkrævning forskydes til senere måneder.

November: Tjek din forskudsopgørelse nu
Omkring midten af november kan du se din forskudsopgørelse for 2018 i TastSelv. Kig på den og juster til, så den matcher dine forventninger til din indkomst og dine fradrag i 2018.

Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere, som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Godt råd: Juster din skat løbende og undgå skattesmæk
Du bør altid rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Ellers risikerer du at have betalt alt for meget eller lidt i skat, når året er omme – og i værste fald får du et større skattesmæk.

Det kan for eksempel være i disse tilfælde:
*Du får mere eller mindre i løn – evt. i form af bonus eller lign.
*Du holder op med at arbejde
*Du køber eller sælger bolig.
*Du starter virksomhed
*Du har ændrede renteudgifter, fx fordi renten på dit flekslån har ændret sig
*Du har ændret befordringsfradrag.
*Du har solgt eller forventer at sælge værdipapirer med avance.

December: Indbetal på pensioner og få fradrag

Optimer dine pensionsindbetalinger inden årsskiftet og få skattefradrag. Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

Alderspension: Du må maksimalt indbetale 29.600 kr. i 2017 og får ikke fradrag, men betaler heller ikke skat ved udbetaling. Gevinsten er, at dit løbende afkast blot bliver beskattet med 15,3 procent. En attraktiv mulighed for alle.

Ratepension: Du får maksimalt fradrag for indbetalinger op til 53.500 kr. Giver fradrag – også i topskatten – og er derfor som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

Livrente: Indbetaler din arbejdsgiver, er der intet loft for fradraget for indbetaling på livsvarige livrenter, der også giver fradrag op i topskatten. Når du selv opretter og indbetaler, kan du få fradrag for indbetaling op til 49.300 kr. pr. år. Igen er det som hovedregel mest interessant, hvis du betaler topskat.

December: Giv gaver i familien uden afgift
Gaver til børn og børnebørn på under 62.900 kroner (22.000 kroner til svigerbørn) er i 2017 ikke omfattet af gaveafgift og kan dermed gives uden afgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, så mor og far kan tilsammen give op til 125.800 kroner til hvert barn eller barnebarn inden årsskiftet.

Det er fx oplagt at benytte muligheden, hvis du vil kanalisere penge videre til dine børn. Hvis de i stedet arver pengene, skal de sandsynligvis betale boafgift af dem.

Børn kan også give deres forældre hver 62.900 kroner i 2017. Husk, at gaver også kan gives til en ugift samlever eller søskende, hvis I har boet sammen i mindst to år og stadig er samboende.

December: Få fradrag for donationer op til 15.600 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 15.600 kr. i 2017.
Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skat.
Bemærk: Der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

December: Sælg tabsgivende aktier og spar skat
Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt
Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

Indbetaling på pensionsordning
Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

  • At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.
  • Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
  • Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15 pct.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 53.500 kr.

31. december: Undgå renter på restskat
Sidste frist for at frivillig indbetaling af forventet restskat for 2017, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Stor tak til Penge & Privatøkonomi